Red Planet

Om Red Planet

Red Planet är helägt av Ung Vänster och är ett litet företag med stora målsättningar. Tanken är att det ska vara enkelt och billigt för dig att få tag på bra vänsterlitteratur, snygga kläder och prylar med feministiska och socialistiska budskap.

Inom ramen för Red Planet driver vi också bokförlaget Nixon som bildades 2002. Förlagets syfte är att publicera radikal litteratur och bidra till att driva samhällsdebatten till vänster.

Du når oss genom att ringa till Ung Vänsters förbundscentral på 08-640 80 05 eller mejla red.planet(at)ungvanster.se.

Förtydligande: vi är inte ansvarig för domänerna redplanet.se eller redplanet.com. Eventuella likheter eller referenser till oss är utan vår påverkan.