Red Planet

11/9 - 30 år sedan statskuppen i Chile

89 SEK / Finns i lager.
Denna bok handlar om den 11 september. Då generalen Augusto Pinochet i samarbete med USA och CIA med bomber och terror krossade den chilenska demokratin.

I en samling texter, illustrationer och bilder skildras i denna antologi folkfrontens år, statskuppen, USA:s inblandning, den nyliberala diktaturen, motståndsrörelsen i Chile och solidaritetsrörelsen i Sverige. Redaktör är Francisco Contreras.