Red Planet

Företagens makt

89 SEK / Ej i lager.
En av Sveriges ledande debattörer i makt- och ägandefrågor var under lång tid C.H. Hermansson. "Företagens makt och makten över företagen" handlar om hur ägarkoncentrationen i det svenska näringslivet ökat alltmer under 1900-talets sista årtionden, och vad man skulle kunna göra åt den. C.H. pekar på demokratibristen i ekonomin och på företagen och uppmanar hela arbetarrörelsen, dess politiska och fackliga grenar, att än en gång ta upp de bortglömda ägandefrågorna. Med ett tiopunktsprogram lägger han fram de viktigaste skälen till varför en ökad demokrati i företagen är nödvändig.