Red Planet

NGO – folkrörelse eller professionell lobbyverksamhet?

30 SEK / Finns i lager.
”Folkrörelser med samhällsförändring som drivkraft omvandlas eller utkonkurreras av ”icke-statliga organisationer”, så kallade NGO, välfinansierade av stat eller kapital i västvärlden. Det finns ett påtagligt samband mellan den nyliberala globaliseringen, framväxten av NGO-er i väst som biståndsgivare och den politiska förskjutningen av utvecklingsbiståndet.”

Boken NGO – folkrörelse eller professionell lobbyverksamhet? kom till efter ett seminarium arrangerat av Vänsterns internationella forum 2007. Boken diskuterar hur en biståndspolitik från vänster kan se ut för att fungera som redskap för folklig frigörelse från fattigdom och beroende. Medverkande är bl.a Carlos Escarrá, parlamentsledamot från Venezuela, Mikael Nyberg, frilandsjournalist och Hans Linde, riksdagsledamot, Vänsterpartiet.