Red Planet

Socialistisk debatt: Feministiska strategier för att återta initiativet

89 SEK / Ej i lager.
Vad hände med feminismen efter valet 2006? Brann den upp samtidigt med Gudrun Schymans hundralappar eller talar de feministiska rösterna med så låg volym att de inte hörs? Detta nummer av SocialistiskDebatt handlar om feministiska strategier. Vad som krävs för att formulera en feministisk politik. Om att våga prioritera och om organisering. Om att säga som det är – att feminism handlar om att fördela om makt och resurser. En feministisk kamp exkluderar inte – den är anti-rasistisk och icke-heterosexistisk. Den feministiska kampen handlar inte om enskilda individers välbefinnande, utan om strukturer som måste förändras.