Red Planet

Socialistisk debatt: Vi lovar att sätta Sverige i arbete

65 SEK / Finns i lager.

”Vi kommer att sätta Sverige i arbete” lovade dåvarande statsminister Reinfeldt innan valet. Idag ser vi konsekvenserna av detta hot i form av ökade tillfälliga anställningar, ett ständigt hot mot kollektivavtalen, dåliga arbetsmiljöer, arbetslöshet och arbetshets. I detta nummer avSocialistiskDebatt diskuterar vi arbete och arbetsvillkor i dess många olika former. Texterna spinner över en rad frågor som både expanderar och utvecklar vad begreppet arbete är samt visar på behovet av att placera konfliktperspektivet i centrum för diskussioner om arbete.