Red Planet

Svenska sovjetmigranter

99 SEK / Finns i lager.
Arbetslösheten och fattigdomen var utbredd i Sverige på 1920- och 1930-talen. För många verkade läget hopplöst. Några hundratal arbetare emigrerade till Sovjetunionen för att skapa sig ett bättre liv. De är numera kända som Kirunasvenskarna, och deras tragiska öden har flitigt uppmärksammats i media. De svenska kommunisterna har ofta utpekats som ansvariga för emigrationen, men i denna bok visas att de många gånger var motståndare till utflyttningen. I sammanhanget spelade också planerna på en skandinavisk sovjetrepublik en avgörande men hittills förbisedd roll. Svenska sovjetemigranter är den första större undersökningen av de svenska kommunisternas agerande i den kontroversiella emigrationsfrågan. Boken bygger på studier av arkivmaterial, tidningar, memoarer, litteratur och internationell forskning.

Anders Gustafson är fil.mag. i historia och har tidigare medverkat i Hundra år av gemenskap (Nixon, 2003).