Red Planet

Vårt Amerika i rörelse

59 SEK / Finns i lager.

På 2000-talet har den politiska kartan förändrats i Latinamerika. Bush-regimens nyliberala, så kallade frihandelsavtal ALCA smulades sönder på Amerikanska toppmötet i november 2005. Ett nytt historiskt block växer fram som satsar på regional integration och bygger på de gränsöverskridande sociala rörelserna där ursprungsfolken spelar en avgörande roll. Nya grundlagar erkänner ursprungsfolken och ger de folkvalda institutionerna kontroll över naturresurserna och för en politisk, ekonomisk och social demokratisering. Med skriften Latinamerikanska röster – vårt Amerika i rörelse vill vi glänta på dörren till en livaktig, omfattande, nydanande diskussion i Latinamerika som icke-spansktalande i stort sett är utestängda ifrån. Urvalet är självklart begränsat men ger en inblick i varför vänstern har haft sådana framgångar i Latinamerika där USA haft herraväldet i långt över 100 år, när den går bakåt i Europa och är så gott som osynlig på de flesta håll i nyliberalt globaliserade Afrika och Asien.